NMT-nätet

Nordiskt Mobiltelefonsystem, förkortat NMT–nätet är ett mobiltelefonisystem som är analogt och trådlöst. NMT -nätet utvecklades av Nordiska mobiltelefonigruppen och var ursprungligen ett gemensamt standardsystem för de nordiska länderna.

NMT infördes år 1981, innan dess så hade där inte funnits något enhetlig standardsystem för telefonkommunikation mellan de nordiska länderna.

Det svenska NMT-nätet var inte det allra första analoga mobilsystemet som lanserades. Japan var först och installerade ett första system år 1979, och NMT-tekniken exporterades där efter till Saudiarabien där det sattes igång en månad tidigare än nätet sattes igång i Sverige.

NMT -nätet var ett centraliserat nätverk, detta berodde främst på att systemet utvecklades just för att finnas inne i städer och inne i städerna så var denna lösning den mest kostnadseffektiva. Där fanns tre komponenter i nätverket och dessa var en växel MTX (Mobile Telephone eXchange) olika basstationer (BS) och kopplingsstationer (KS) till det vanliga telefonnätet.

Det har funnits två varianter av NMT -nätet. Dessa varianter heter NMT 450 och NMT 900. NMT 900 även kallat för ”Ficktelefonsystemet” introducerades år 1987 och upphörde sedan år 1999 till förmån för GSM systemet, men NMT 450 fortsatte att användas i Nord-, Central- och Östeuropa, Speciellt i glesbygden. NMT 450 stängdes ned i Sverige i december 2007. NMT systemet används fortfarande i ett flertal länder i världen men inte i Sverige.

NMT-nätet användes av flera länder. Bland annat så används det i Saudi-Arabien, Holland och Schweiz, vilket innebar att det då fanns en flexibilitet som tidigare inte funnits och det var enklare för människorna att kommunicera med andra länder.

NMT -nätet används fortfarande i ett flertal länder i världen. Efter att systemet stängdes ner i Sverige så har NMT -nätet, med undantag för en viss frekvens, inte använts i landet. Det finns nämligen fortfarande dem som använder 450-frekvensen för att leverera viss mobiltelefoni och bredband.