Mobiltelefonens historia

Det skapas hela tiden nya mobiltelefoner. Varje kommunikationssystem är från början en korsning mellan två eller flera tidigare kommunikationsformer. Den fösta mobiltelefonen var en korsning mellan den fasta telefonen och radion.

År 1832 så upptäckte en amerikan vid namn Samuel Morse att en elektromagnet kunde användas som mottagare vid telegrafering genom elektriska ledningar.

År 1876, uppfann amerikanen vid namn Alexander Graham Bell en apparat för överföring av ljud med hjälp av elström. Telefonen sågs nu komma inom en snar framtid och företaget L M Ericsson & Co startades och snart var världens första bordstelefon tillverkad.

Telefonen blev allra populärast i Sverige. Ingen annan stans blev den så populär som den blev här och kanske har et i grund och botten med att göra att en stor del av tekniken härstammade från just Sverige. Sverige var nu mycket mer positiv till ny teknik.

Men mobilen har också sitt ursprung i radion. Pionjären Guglielmo Marconi som redan från slutet av 1800-talet och några årtionden efter detta utvecklade en teknik för att man skulle kunna telegrafera via radiovågor över ett allt större avstånd. Det var även Marconi som uppfann föregångaren till bilradion.

Redan under 1920-talet hade amerikansk polis börjat använda sig av radiokommunikation. Och i Sverige hade det runt sekelskiftet funnits en del tankar på trådlös telefonering men radiotekniken hade i första hand fått andra användningsområden. Den första ordinarie radiotelefonstationen började användas 1936, och år 1956 anslöts radiosystemet till det fasta telefonnätet.

I praktiken så var tekniken det första mobiltelefonsystemet i Europa. 26 abonnenter fanns och redan vid 1950-talets slut hade dem ökat till 119. Men systemet fanns ännu bara i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Efter andra världskriget så satte utvecklingen ny fart. I Sverige tog dem initiativ till ett landsomfattande och cellbaserat system för mobiltelefoni och mobilsökning och inom kort så hade NMT-nätet utvecklats.