3G-nätet

3G, (tredje generationens mobiltelefoni) är ett populärt mobiltelefonsystem som användas i väldigt många länder i världen. 3G-systemet skapades för att överföringshastigheterna skulle öka drastiskt och för att kunna ge helt nya typer av tjänster till alla dem som använde mobiltelefoner. För att man skulle kunna öka hastigheten så mycket som man ville så behövde man nu bygga väldigt många fler basstationer för att allt skulle kunna fungera. Utan fler basstationer kunde det inte växa fram något 3G-nät

3G-nätet uppnår en större kapacitet främst eftersom att mer bandbredd reserverats för 3G och av anledningen att genom en enskild förbindelse kan det användas fler frekvenser.

Hastigheten på 3G-nätet är ungefär 40 gånger snabbare än med GSM detta innebär att man förutom ljud och text även kan ta emot och skicka grafik, rörliga bilder och använda andra tjänster. Som exempel tjänster som är baserade på användarens position. Med 3G-nätet så blev det även möjligt att skicka filer under ett telefonsamtal. Alla dessa funktioner man nu kunde använda på mobilen gjorde det mycket enklare för mobilanvändarna att kommunicera med varandra och dela saker med varandra.

GSM-nätet var det nät som användes innan 3G-nätet. Där finns skillnader mellan 3G-nätet och GSM-nätet. Den allra största skillnaden mellan de två näten är överföringskapaciteten. Med 3G nätet så går det snabbare att skicka data och att ta emot telefonsamtal.

Att 3G- nätet finns i väldigt många länder beror främst på att Europaparlamentet och Europeiska unionen bestämde att alla medlemsländer till EU skulle göra det möjligt att införa 3G-tjänster i respektive land och detta skulle ske senast den 1 januari år 2002.

3G-nätet användes i tredje generationens mobiltelefoner och nätet används även idag i väldigt många smartphones. Kortsagt så kan man säga att 3G-nätet är ett nät som skapat många nya möjligheter och som har otroligt många användare över stora delar av världen.