GSM-nätet

GSM (Globalt system för mobil kommunikation) är ett digitalt system som ersatte NMT-nätet.

GSM-tekniken används idag i ett hundratal länder. Det var GSM som gjorde sms möjligt och med GSM så kunde där även finnas fler samtidiga telefonsamtal. SIM-kortet introducerades och allt eftersom tiden gick så utökades tjänsterna med GSM. Tjänster som tillkom var bland annat MMS och WAP-sidor.

År 1982 så bildades det en grupp som heter group spéciale mobile av ”europeiska post- och teleförvaltningarnas konferens ” (CEPT) dem ville väldigt gärna ta fram en gemensam teknik för mobila telefonisystem i de europeiska länderna. Tidigare hade alla länder skapat sina egna system men nu så började dem att skapa nya tekniker tillsammans. År 1991 så startade de första kommersiella tjänsterna baserad på GSM-tekniken, i Sverige lanserades det första GSM-nätet under år 1992. Från början så var GSM nätet europeisk standard men eftersom att tekniken nu baserade sig på utomeuropeisk teknik så fick GSM betydelsen Globalt System för Mobil kommunikation (global system for mobile communications).

Det finns fyra olika GSM-varianter och dem heter GSM-850, GSM-900, GSM-1800 och GSM-1900. GSM-standarden togs fram från Europeiska teleunionen. Dem ville skapa ett europeiskt mobiltelefonsystem. De asiatiska länderna gjorde snabbt liknande GSM-standard eftersom att mycket av hårdvaran till växelutrustningen tillverkades av dem. Detta ledde till att GSM blev mer globalt.

Detta gjorde att det skapades telefoner som klarade av både den europeiska standarden och den amerikanska standarden. GSM-systemet invigdes i Sverige juli år 1991. Från början så var det inte meningen att operatörerna skulle bygga ut täckningen så tätt som det till sist blev. Men eftersom att det blev allt vanligare att människor använde sig utav mobiltelefoner så ville människorna i landet ha bra täckning på många ställen. Detta gjorde att täckningen blev allt tätare och i sin tur så använde fler människor sina mobiltelefoner.