Mobiltelefoni

Mobiltelefoni finns nästan över allt i hela världen och används dagligen av flera miljarder människor. Mobiltelefoni är en form av radiotelefoni där mobiltelefoner som har radioteknologi är i kontakt med olika stationer som skickar signalen från mobiltelefonen som ringer ett samtal till personen som ska ta emot samtalet.

Från början så användes analoga signaler för att överföra alla mobilsamtal. Men när de digitala signalerna introducerades så började man använda sig av dem istället eftersom att överföring av ljud och data förenklades.

I det mobila nätet så hjälps mobilstationen, basstationen och en mobil växel åt för att signalerna ska sändas rätt.

Mobilstationen kommunicerar med basstationen genom en radiolänk. Och där efter så kommunicerar basstationen med mobilväxeln.

Basstationerna som skickar ut mobilsamtalen kan inte skicka ut signalerna hur långt som helst så där kan bara vara ett visst avstånd mellan de olika basstationerna. Det är när signalerna inte orkar gå riktigt ända fram som det blir radioskugga och samtalet bryts.

När signalerna är hos mobilväxeln så skickas samtalet till rätt destination och en person får ett samtal. Kort sagt så är det någon som ringer ett samtal med sin mobiltelefon, signalen skickas till en mobilstation, där efter vidare till en basstation som till sist skickar signalen till en mobilväxel och därifrån så skickas signalen till mobiltelefonen som personen ringer till.

Mobiltelefonin använder sig av flera olika mobiltelefonisystem. Det allra första av dessa system heter MTA (MobilTelefoni system A) efter detta system så kom MTB systemet och efter det MTC, MTD, ARP och NMT. De mobiltelefonisystemen som används nu är GSM, 3G och det allra nyaste som heter 4G. Det är allra vanligast att mobiltelefonerna använder sig av 3G och 4G men det finns fortfarande mobiltelefoner som använder sig av GSM systemet.

Det har alltså funnits en del mobiltelefonisystem och det utvecklas hela tiden nya mobiltelefonisystem som ersätter de äldre versionerna.