Vad är ett passersystem?

Passersystem handlar om digitala lås som har en mängd olika säkerhetsfunktioner, vilket gör dem extra säkra och svårforcerade. Istället för traditionella lås som öppnas med nyckar så som de flesta av oss är vana vid, så öppnas passersystem istället antingen med hjälp av elektroniska kort, brickor eller liknande, med koder, eller genom fingeravtryck eller annan så kallad biometrisk information. Det är även vanligt att ett passersystem använder sig av två eller samtliga tre varianter av detta, och ju fler desto högre blir förstås säkerhetsnivån.

Detta är dock inte allt, utan dessutom så kan man beroende på hur avancerat det passersystem är som man använder sig av även kontrollera vem som har tagit sig in vid vilken tid, kontrollera vilka tider det går att ta sig in, samt spärra borttappade nyckar, med mera. Dessa passersystem gör det alltså både svårare för folk att ta sig in, samt gör det möjligt att i efterhand kontrollera vem som har gjort det och när.

Numera finns det en mängd olika företag som sysslar med passersystem och som kan installera dessa samt laga dem. Ett av dessa företag som säljer och installerar passersystem är Skydda Nu. Systemen kan både användas av privatpersoner samt av företag och allmänna byggnader med högra säkerhetskrav, så som museer med mera. Vanligast är dock att de förekommer hos just företag och allmänna byggnader, och detta ofta i kombination med övriga säkerhetslösningar så som inbrottslarm och kameror, med mera. Detta gör det då mycket svårt för inbrottstjuvar att bryta sig in, och skulle de trots allt lyckas med det så ökar passersystemet och övriga säkerhetslösningar chansen för att de ska kunna gripas och lagföras.

Det finns alltså flera fördelar med passersystem, och utöver detta faktum så utvecklas dessa även jämt och ständigt och blir allt mer avancerade. Detta är en mycket positiv utveckling eftersom det gör det svårare och svårare för inbrottstjuvar att begå inbrott.